Special Woodpile Tours!

(Saturdays Only)

THE TOURS

Standard Tour $25 …three  6oz pours + 1 standard souvenir 750ml to go!

Premium Tour $30…three 6oz pours + 1 deluxe souvenir 750ml to go!

Deluxe Tour $45…four 6oz pours + 1 standard & 1 deluxe souvenir 750ml to go!

(Refer to the Southern Woodpile Page for current standard/deluxe bottle options)

woodpile killer b 2